Thiết bị plaza, địa chỉ cửa hàng thiết bị plaza, địa chỉ thiết bị plaza