Hướng dẫn lắp giá chữ x, cách lắp giá cuốn, sử dụng banner cuốn, khung pop